• Công nhân khoan thăm dò địa chất
 • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
 • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
 • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
 • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
 • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
 • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Bộ xây dựng công bố chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư năm 2017

Quyết định số 79 năm 2017 hướng dẫn nội dung của nghị quyết 32 năm 2015 và thay thế quyết định 957 năm 2009  được bộ xây dựng ban hành quy định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Quyết định đưa ra nhằm minh bạch các khoản chi phí dự án được phê duyệt.

get link Chi phí quản lý dự án là những chi phí cần thiết cho chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác và sử dụng. Nhưng không bao gồm các chi phí để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện những công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư – PPP.

Xem thêm : Những điều nên biết về điều kiện địa chất công trình tại đây

quy-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an

Chi phí quản lý dự án bao gồm

 • Tiền công của người lao động trả theo hợp đồng
 • Tiền lương của cán bộ quản lý dự án.
 • Các khoản phụ cấp nước
 • Phúc lợi tập thể, tiền thưởng
 • Khoản đóng góp bảo hiểm như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân được hưởng theo dự án
 • Thanh toán dịch vụ công cộng
 • Ứng dụng khoa học công nghệ
 • Vật tư văn phòng phẩm, thuê mướn, công tác phí, mua sắm tài sản để phục vụ quản lý dự án và chi phí khác

Chi phí quản lý dự án nằm trong tổng mức đầu tư xác định mức tỷ lệ phần trăm nhân cho chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa bao gồm thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt. Trong trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đầy đủ điều kiện và năng lực để quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức và điều chỉnh hệ số K = 0,8

Nếu thuê tư vấn dự án thì mức chi phí được xác định trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn quản lý dự án và các chế độ, chính sách có liên quan nhưng chi phí này cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt quá chi phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố của Quyết định 79…

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng dùng để xác định chi phí những công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng là cơ sở để xác định gói thầu, bao gồm các khoản như:

 • Chi phí quản lý của tổ chức tư vấn.
 • Chi phí trả cho chuyên gia trực tiếp tư vấn.
 • Thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí khác.

Định mức của chi phí tư vấn xác định theo loại công trình (quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Bộ Luật Xây dựng năm 2014), cấp công trình (theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng).

Riêng chi phí tư vấn của các công trình an ninh, quốc phòng xác định theo mức tư vấn của các loại công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp phát triển nông thôn tương ứng.

Tại Quyết định 79 công bố chi phí tư vấn được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm, tương ứng với các quy mô chi phí:

 • Thiết bị.
 • Xây dựng.
 • Hoặc cả thiết bị và xây dựng…

Bên cạnh đó, Quyết định 79 còn cụ thể việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng các loại công trình

Tổng hợp tin tức

http://khaosatdiachatvietnam.com/