• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Tài liệu

Công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất

Công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất

        Khảo sát địa chất là công tác quan trọng trong mỗi công trình. Để được cấp phép xây dựng chủ đầu tư cần lên kế hoạch cũng như chuẩn bị hồ sơ thầu. Một trong những giấy tờ quan trọng là kết quả khoan khảo sát địa chất công trình. Tại sao nó lại quan trọng hãy cùng tìm hiểu về mục đích cũng … Xem chi tiết

Điều kiện địa chất công trình những điều cần biết

Điều kiện địa chất công trình những điều cần biết

Điều kiện địa chất công trình là tổng hợp các yếu tố địa chất tự nhiên ảnh hưởng đến công tác thiết kế, xây dựng và sử dụng công trình. Yếu tố địa hình địa mạo: đặc điểm địa hình địa mạo ảnh hưởng rất lớn đến mặt bằng bố trí xây dựng công trình, đến chọn vị trí tuyến đường cũng như vị trí đập chắn … Xem chi tiết

Tổng quan về khảo sát địa chất

Tổng quan về khảo sát địa chất

        Khảo sát địa chất được hiểu như là một sự nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên của địa điểm xây dựng công trình nhằm thu thập các tài liệu cần thiết phục vụ công tác thiết kế. Dựa vào các tài liệu cho phép đề ra được các giải pháp đúng đắn về kinh tế và kỹ thuật để xây dựng công trình.   … Xem chi tiết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155 : 2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất TCVN9155_2012_tieu chuan may khoan dc trong thuy loi … Xem chi tiết

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010 Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế TCVN 8477-2010 ksdc_thuyloi … Xem chi tiết

Tiêu chuẩn quốc gia 9402-2012

Tiêu chuẩn quốc gia 9402-2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các - tơ TCVN9402_2012_khao sat dcct vung kart … Xem chi tiết

Tiêu chuẩn quốc gia 9363-2012

Tiêu chuẩn quốc gia 9363-2012

Tiêu chuẩn quốc gia 9363-2012 - khảo sát cho xây dựng - khảo sát địa chất nhà cao tầng TCVN 9363_2012 ks nha cao tang … Xem chi tiết

Tiêu chuẩn Việt nam 4419-1987

Tiêu chuẩn Việt nam 4419-1987

Tiêu chuẩn Việt Nam 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng -Nguyên tắc cơ bản khảo sát địa chất tcvn_4419_1987_ksxay dung nguyen tac co ban ks dcct … Xem chi tiết

Trang 3 trên 3123