• Công nhân khoan thăm dò địa chất
 • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
 • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
 • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
 • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
 • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
 • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Dịch vụ hồ sơ, xin cấp phép khai thác nước ngầm

Sau khi  http://tomcarter.co.uk/art-documentation/selected-commissions/park-crescent/ khoan giếng công nghiệp cá nhân, tổ chức muốn khai thác nước ngầm cần tiến hành xin cấp phép theo Thông tư số 27 /2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc đăng kí khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

lay-mau-nuoc-thi-nghiem-1

lấy mẫu nước thí nghiệm ngoài hiện trường

 1. http://050legal.nl/wp-content/themes/050legal/js/fancybox/' g ' Công trình khai thác cần phải xin phép.

Theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy đinh: Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất năm trong khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất  với quy mô vượt quá 10m3/ngày đêm và có chiều sâu lớn hơn 20m đều phải xin giấy phép khai thác nước dưới đất.

 1. buy modafinil switzerland Thời hạn của giấy phép

Giấy phép khai thác nước dưới đất có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm

 1. Thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hổi và cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp nằm ngoài trường hợp nêu trên

 1. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép

Cục quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiêm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiêm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 1. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

– Đơn đề nghị cấp giấy phép;

– Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất;

– Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác, báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động

– Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sau (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

do-muc-nuoc-gieng-khoan

Đo mực nước trong giếng khoan bằng thước dây nhật bản

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Địa chất Việt Nam với đội ngũ tư vấn năng động, chuyên nghiệp đã giúp được nhiều khách hàng, doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm, với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho khách hàng cả về hiệu quả và chi phí

Để được tư vấn miễn phí về giấy phép khai thác nước ngầm vui lòng liên hệ:

Hotline: 0936.407.483