• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khách hàng

buy Gabapentin online us         Song hành cùng sự phát triển của đất nước, ngành xây dựng đã có những bước tiến mãnh liệt, những công trình xây dựng mang tầm vóc quốc tế. Đóng góp vào sự phát triển chung, dịch vụ khảo sát địa chất, luôn đi cùng, thực hiện trong các giai đoạn đầu tiên của công trình, nó tìm hiểu, đánh giá, xử lí nền móng, là điều kiện để thiết kế xây dựng công trình vững chắc.

        Công ty Chúng Tôi đã thực hiện khảo sát địa chất rất nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau cho các đơn vị là chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, tổng thầu xây dựng .v.v. góp phần hoàn thành dự án được tốt nhất.

       Chúng tôi luôn mong muốn, hành động để trở thành đối tác tin cậy, chuyên nghiệp, hiệu quả nhất tại thị trường Việt Nam;

        Với Chúng tôi chất lượng công việc là định hướng, là phát triển của doanh nghiệp 

       Cam kết của Chúng tôi: thành công của khách hàng chính là thành công của doanh nghiệp.