• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khảo sát tại Dự án The Bay View Tower

Tastylia for sale DỰ ÁN: THE BAY VIEW TOWER

Gói thầu: Khoan khảo sát địa chất và lập báo cáo

Địa điểm: cột số 5 – cột số 8, Khu Đô thị lấn biển – Hạ Long – Quảng Ninh

Năm thực hiện: tháng 10 năm 2012

Xem thêm:  http://thermograve.co.uk/further-job-vacancies/ Địa chất công trình

khảo sát địa chất hạ long

Thi công khoan thăm dò tại khu lấn biển hạ long

STT

Lỗ khoan Chiều sâu khoan đá (m) Hang Karst
(m)
Chiều dày lớp đất
(m)
Chiều sâu lỗ khoan(m)
1 BH01 8.5 0 17.7 26.2
2 BH02 9.5 6.5 25.6 41.6
3 BH03 5.7 12.5 27 45.2
4 BH04 5 0 19.4 24.4
5 BH05 5 0 23.9 28.9
6 BH06 8.6 1.9 19.2 29.7
7 BH07 5 0 23.2 28.2
8 BH08 8.4 1.1 25 34.5
9 BH09 6.4 0 27.1 33.5
10 BH10 11.7 1.5 26.8 40
11 BH11 11.9 2 26.1 40
12 BH12 10.9 6.4 22.1 39.4
13 BH13 8 0 37 45
14 BH14A 8 0 18.2 26.2
15 BH15 8 0 21.7 29.7
16 BH16 8 0 23.2 31.2
17 BH17 8 0 28.4 36.4
18 BH18 8 0 27 35
19 BH19 5 0 23.8 28.8
20 BH20 8 0 22.8 30.8
21 BH21 5 0 24.1 29.1
22 BH22A 10.5 1.5 20 32
23 BH23A 19.2 8.9 19 47.1
24 BH24A 13.9 3 24.1 41
25 BH25 10.7 4 18.5 33.2
26 BH26 8 0 20.3 28.3
27 BH27 7.95 0.6 28.6 37.15
28 BH28 6.1 11.9 20.4 38.4
29 BH29 6.9 1.1 27.4 35.4
30 BH30A 8 0 21.1 29.1
31 BH31 5.5 1 24.5 31
32 BH32A 5 0 21.8 26.8
33 BH33 8.5 1.2 24.6 34.3
34 BH34 6.8 2.3 23.2 32.3
35 BH35 5.4 11.9 28.1 45.4
36 BH36 5 0 15.6 20.6
37 BH37 7 1.6 24.4 33
38 BH38 8 0 23.7 31.7
39 BH39 11.3 4.9 27.8 44
40 BH40 19.3 12.3 23.7 55.3
41 BH41 8 0 23.5 31.5
42 BH42 8 0 24.3 32.3
43 BH43 8 0 18 26
44 BH44 8 0 16.3 24.3
45 BH45 9 1 19.5 29.5
46 BH46 8.8 1.3 26.7 36.8
47 BH48 8 0 18.5 26.5
48 BH47A 10 2.5 22.5 35
49 BH48A 8 0 18.4 26.4
TỔNG 411.45 102.9 1133.8

1648.15