• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khảo sát tại Trung tâm thương mại Hạ Long

http://viewtific.com/big-data-nonprofit/ Dự án: Trung tâm Thương mại, tài chính văn phòng và khách sạn Hạ Long

Gói thầu: Khoan khảo sát địa chất và lập báo cáo

Địa điểm: Trung tâm cột đồng hồ – TP Hạ Long – Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Oceangroup)

khao-sat-dia-chat-ha-long-qn

Thi công khảo sát tại Hạ Long – Quảng Ninh

http://jeannettesdelicacies.com/2013/11/ Hố khoan source link Tổng khối lượng Cấp đất đá TN hiện trường TN trong phòng
m 1-3 4-6 SPT Mẫu
HK1 30 20 10 14
HK2 40 30 10 19 20
HK3 30 20 10 14
HK4 60 40 20 29 30
HK5 30 20 10 14
HK6 40 30 10 19 20
HK7 30 20 10 14
HK8 30 20 10 14
HK9 60 40 20 29 30
HK10 30 20 10 14
HK11 40 30 10 19 20
HK12 30 20 10 14
Tổng số 450 310 140 207 120

Tổng thời gian thực hiện dự án là : 30 ngày

Năm thực hiện: Tháng 5 năm 2013

Xem thêm: Địa chất công trình