• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khảo sát nhà cao tầng

watch   buy provigil forum Nhà cao tầng

Hạng mục : Khoan go khảo sát địa chất

Địa điểm: Khu X3 thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Ông Trần Trọng Thanh

khao-sat-dia-chat-x3

Thi công khảo sát tại Thanh Trì – Hà Nội

Số lượng hố khoan: 04 hố.

Chiều sâu dừng khoan tối thiểu 40m/01 lỗ khoan.

Thời gian hoàn thành gói thầu: 13 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2015

Xem thêm:  Địa chất công trình