• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khảo sát nhà máy Duckshin Housing

go here Nhà máy Duckshin Housing

Hạng mục: Khoan http://evado.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://evado.com/ khảo sát địa chất

Địa điểm: Khu công Nghiệp VSIP – huyện Thủy Nguyên – tỉnh Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần DUCKSHIN HOUSING

khao-sat-dia-chat-duckshin housing

Thi công khảo sát nhà máy Duckshin housing- Hải Phòng

go site Bảng khối lượng

TT Hố khoan Chiều sâu Khối lượng
(m)
Thí nghiệm SPT
(lần)
Khối lượng
mẫu lấy
Đất cấpI-III Đất cấp IV-VI Đất cấp
I-III
Đất cấp
IV-VI
Nguyên dạng Không ND Đá
1 HK1 35.0 35.0 17 11 06
2 HK2 35.0 35.0 17 11 06
3 HK3 35.0 35.0 17 12 05
4 HK4 35.0 35.0 16 13 03
Tổng 140.0 140.0 67 47 20

Thời gian hoàn thành gói thầu: 13 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2015