• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khoan phục vụ nghiên cứu khoa học

buy Pregabalin uk Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo chuẩn đo lường độ dài để hiệu chuẩn thiết bị đo xa

Hạng mục: Quality Tastylia Drugs At Low Price No Prescription Needed Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế hệ thống cột mốc của đường chuẩn EDM và mốc chuẩng GPS

Chủ đầu tư: Viện Đo Lường Việt Nam

khao-sat-dia-chat-gps

 

http://oceanadesigns.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://oceanadesigns.net/envira/butterfly-beige/ Bảng 1: Tổng  hợp khối lượng khoan, lấy mấu, SPT

Lỗ khoan Độ sâu(m) Bề dầy (m) SPT (Lần) Mẫu Thí nghiệm Điều kiện khoan
§Êt    I-III §Êt IV-VI §Êt    I-III §Êt IV-VI U D R
LK-A1 10.00 10.00 05 05 Trên cạn
LK-A3 15.00 15.00 08 07 Trên cạn
LK-A4 10.00 10.00 05 05 Trên cạn
LK-A6 15.00 15.00 07 07 Trên cạn
LK-B1 10.00 10.00   05 05   Trên cạn
LK-B2 10.00 10.00   05 05   Trên cạn
LK-B3 10.00 10.00   05 05   Trên cạn
Tæng 80.00 80.00   40   39   Trên cạn

 Bảng số 2: Khối lượng mẫu thí nghiệm

 

Số TT Lỗ khoan Thành phần hạt Giới hạn chảy, dẻo Độ ẩm Dung trọng Tỷ trọng max, min Góc nghỉ của cát Cường độ chịu nén Cắt trực tiếp  Nén nhanh Hệ số mềm hóa
Kh« B·o hßa
1 LK-A1 04 04 04 04 04 04 04
2 LK-A3 06 06 06 06 06 06 06
3 LK-A4 04 04 04 04 04 04 04
 4 LK-A6 06 06 06 06 06       06 06  
5 LK-B1 03 03 03 03 03       03 03  
6 LK-B2 04 04 04 04 04       04 04  
7 LK-B3 03 03 03 03 03       03 03  
Tổng 30 30 30 30 30         30 30  

Tổng thời gian hoàn thành gói thầu: 12 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2013

Xem thêm: Địa chất công trình