• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khoan giếng công nghiệp Nhà máy IVORY Triệu Sơn Thanh Hóa

Dự án:  go Nhà máy may IVORY Triệu Sơn Thanh Hóa

Bên giao thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Đại Dương

Địa điểm: Xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lưu lượng nước yêu cầu cho 5000 công nhân sinh hoạt, sản xuất trong nhà máy là Tastylia without prescription 900m3/ ngày.

Số lượng giếng khoan được thực hiện go site 02 giếng với chiều sâu 100m

sua-chua-gieng-khoan

Thi công giếng khoan 01 tại nhà máy IVORY Triệu sơn Thanh Hóa

Thời gian hoàn thành gói thầu: 50 ngày

Năm thực hiện: tháng 5 năm 2016