• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Khoan khảo sát địa chất nhà máy Ramatext Việt Nam

Dự án: Nhà máy Ramatext Việt Nam

Địa điểm:  Khu công nghiệp Vsip, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số lượng hố khoan: Tadalafil Oral Strips No Prescription 24 hố khoan chiều sâu mỗi lỗ khoan kết thúc từ 40 -48.5m

khoan-khao-sat-dia-chat-ramatext-viet-nam

Thi công khoan khảo sát địa chất nhà máy Ramatext Việt Nam

Thời gian hoàn thành gói thầu khảo sát địa chất: 20 ngày

Năm thực hiện: tháng 03 năm 2016