• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Một vài lưu ý về công tác vệ sinh và giữ gìn môi trường khi khoan

Trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn về quy trình cũng như http://oceanadesigns.net/images/granite/green-iron-honed/green-iron-honed.jpg phương pháp khoan khảo sát .

Vấn đề mà chủ đầu tư cũng như người dân gần khu việc tiến hành khoan để ý đó là môi trường. Dưới đây là một vài lưu ý để các click here đơn vị khảo sát đia chất nắm rõ
– Trong quá trình thi công khoan, giữ vệ sinh môi trường không để dung dịch, mùn khoan, dầu mỡ chảy tràn xung quanh. Việc để dung dịch tràn sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe cũng như diện tích đất canh tác hoặc nguồn nước
– Các hố khoan,dung dịch, đường dẫn dung dịch sau khi kết thúc khoan được lấp trở lại bằng đất lấy lên khi khoan hoặc đất tương đương và dọn dẹp diện tích xung quanh hố khoan trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu tránh trường hợp do việc cẩu thả trong tiến hành thực địa dẫn đến sự cố không đáng có
– Các tổ khoan thi công trên công trường phải được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu và vệ sinh, đề phòng mọi trường hợp xấu nhất có thể xẩy ra
– Tuyệt đối tuân theo các quy phạm an toàn về sử dụng thiết bị và con người của Nhà nước.
– Tất cả mọi người khi làm việc trong phạm vi công tác đều phải có trang bị quần áo bảo hộ lao động, giầy ủng, mũ bảo hộ đầy đủ.
– Người không có nghiệm vụ không được vào khu vực đang thi công tránh gây tai nạn cho người và của.
– Các thiết bị máy móc trước khi thi công cần phải kiểm tra cẩn thận theo quy định theo tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng.
Hi vọng được hợp tác cùng các bạn